ข้างบน


???? กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ???? 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วตำบลอมก๋อย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี