ข้างบน


???? ซ่อมแซมถนนชำรุด ช่วงระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เข้าซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่มีสภาพชำรุดจากสภาพฝนตกหนัก ทำให้เส้นทางถนนสัญจรลำบาก จึงเข้าไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมด้วยการนำท่อซีเมนต์วางเป็นแนวรางระบายน้ำ และทำการขุดลอกดินเป็นแนวระบายน้ำ เพื่อให้กระแสน้ำไหลผ่านได้สะดวก ป้องกันการเกิดความชำรุดเสียหายของถนนจากสภาพอากาศฝนตกหนัก