ข้างบน


ถวายเทียนพรรษา 5 - 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงาน ได้น้อมนำเทียนพรรษาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดในพื้นที่ตำบลอมก๋อย รวมจำนวน 14 วัด เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา