ข้างบน


สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เจ้าหน้าที่ส่วนกองช่าง ได้นำเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ออกสำรวจจุดอนุญาตขอเจาะน้ำบาดาล จากการขออนุญาตขอเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ( คทช ) จำนวน 8 จุด ของหมู่บ้านตุงลอย จำนวน 3 จุด บ้านแม่ต๋อมใต้ จำนวน 3 จุดบ้านมะหินหลวง จำนวน 1 จุด บ้านขุน จำนวน 1 จุด