ข้างบน


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ถวายความจงรักภักดีและการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย