ข้างบน


กรมทรัพยากกรธรณี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยงภัย แจ้งให้ประชาชาชนระวังในระยะนี้ ให้ระวังน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 2-3 วันนี้ ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2558