ข้างบน


การประชาคมแบบประชารัฐในระดับภาครวมทั้งตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย วันที่ 18 ตุลาคม 25559 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เป็นการทำประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)เพื่อที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาสี่ปี