ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน เพื่อป้องกันการลุกรามของไฟป่า