ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้จัดโครงการ กีฬาอบต.อมก๋อยเกมส์ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 โดยมีนักปีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 20 หมู่บ้าน สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำชุมชน พร้อมกับนักกีฬาทุกหมู่บ้าน รู้รักสามัคคี เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์