ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาปิดภาคเรียน โดยได้ทำการปฐมนิเทศ ชี้แจงช่วงเวลาปฏิบัติงาน อีกทั้งมีกิจกรรมสาธารณะ เก็บขยะสองข้างทางถนนทางหลวง และทำฝายชะลอน้ำ