ข้างบน


การมอบกระเบื้องมุงหลังคา ให้ผู้ประสบภัย จากพายุฤดูร้อนเข้าพัดผ่าน หมู่บ้านทุ่งจำเริงและหมู่บ้านโป่งดิน จากการสั่งการของท่านนายกให้กองช่างทำการสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายและดำเนินการจัดหากระเบื้อง โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ทำการมอบกระเบื้องและเข้าพบปะพูดคุย ผู้ประสบภัย