ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำเจ้าหน้าที่ ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลอมก๋อย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านใดมีสุนัข แมว นำสัตว์เลี้ยงออกมาฉีควัคซีน ในจุดบริการของแต่ละหมู่บ้าน