ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย