ข้างบน


"กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหละ 26 เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีท่านายกวัลลภ ปุกยุ พนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการหลายภาคส่วน ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย ตัวแทน ศมพ.อำเภออมก๋อย ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ