ข้างบน


กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 ณ วัดดวงดีศรัทธาราม ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา และประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรม มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร นั่งสมาธิ ฟังธรรมเทศนา จากคณะพระวิทยากร ในครั้งนี้