ข้างบน


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยกองการศึกษา นำครูผู้ดูแลเด็ก เข้าอบรมรับการบรรยาย ในห้วข้อ การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตราฐานการศึกษาขั้นพัฒนา 23 มาตราฐาน และเชิงปฏิบัติการในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ป็อบอัพ การ์ดสวิงวงกลม และการ์ดดึงเด้งดึ่ง