ข้างบน


"โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฏาคม 2561 นำโดยท่านนายกวัลลภ ปุกยุ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ทำการถวายเทียนพรรษา ตามวัดต่างๆ เพื่อเป็บพทธบูชาตลอดพรรษา ในเขตพื้นที่ตำบลอมก๋อย และร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา"