ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านดงและบริเวณป่าชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 9 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านนายอำเภออมก๋อย ท่านศิวะ ธมิกานนท์ เป็นประธานเปิดโครงการและท่านายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย กล่าวต้อนรับ ท่านประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนที่มาร่วมงาน อีกทั้ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ท่านพรเทพ ลิ้วประเสริญ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมปลูปต้นไม้ ทีทั้ง ปลัดอาวุโส และปลัดส่วนราชการอำเภออมก๋อย, หัวหน้าท้องถิ่นอำเภออมก๋อย ,เทศบาลตำบลอมก๋อย ,หน่วนส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย , สถานีตำรวจภุธรอำเภออมก๋อย , ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอมก๋อย , ทหารพรานที่ 36 , ศมพ. อมก๋อย ,ฯลฯ อีกทั้ง สถานีเพราะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาแจกพันธุ์กล้าไม้ ต้นขนุนและต้นมะขามเปรี้ยว และได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจาก บริษัท นิ่มซีเส็ง สาขาอมก๋อย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้