ข้างบน


ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการสืบชะตาแม่น้ำและบวชป่า ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ วัดแม่ต๋อม ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันตำบลอมก๋อย ได้เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้นำชุมชนบ้านแม่ต๋อมได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนอื่น โคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม ,หน่วยงานทหารพรานที่ 36 หน่วยรักษาและป้องกันป่าไม้ ,และประชาชนบ้านแม่ต๋อม เข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตาและบวชป่า ในครั้งนี้