ข้างบน


โครงการเสริมสร้างชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีกิจกรรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากวิทยากร โรงพยาบาลอมก๋อย และกิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง ในการการป้องกันการตั้งครรภ์