ข้างบน


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561นายวัลลภ ปุกยุ นายกอบต.อมก๋อย พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน (จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ) ประชาชน หมู่บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียง ร่วมกันซ่อมแซมสะพาน เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น