ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และประชาชนบ้านเหล่ามะฟักจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ด้วยการเก็บขยะสองข้างทาง ช่วงถนนทางขึ้นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จนถึง หมู่บ้านเหล่ามะฟัก เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความรัก ความภักดีของปวงชนชาวไทย ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัริย์อันที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย