ข้างบน

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310,

โทรศัพท์ : 052-000412
โทรสาร : 052-000413
Email : tambon.omkoi@gmail.com